[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
  
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
 

2.4 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 นายวิศาล  ภูริวัฒน์                             หัวหน้างาน
1.   งานจัดหาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2.   งานจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
3.   งานบำรุงรักษาพัสดุและปรับซ่อม
4.   งานตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
5.   งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
1.  นายปฏิเวธ  แก้วนาม                       หัวหน้างาน                            
2.  นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง                ผู้ช่วย
3.  นางสาวอมรรัตน์  สุขบรรจง                ผู้ช่วย