[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 กลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
แผนผังหน่วยงาน
งานบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นายวิศาล ภูริวัฒน์.
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางอรัญญา สังเส้ง
หัวหน้างานบริหารบุคคล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : งานบริหารบุคคล
6 : งานบริหารงบประมาณ