Kanlayaneesithammarat
kn@kanlayanee.ac.th

เผยแพร่ผลงาน


ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

25-28 มีนาคม  2561


 

ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2-2560

11 มีนาคม  2561

ณ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด  นครศรีธรรมราช


 

ภาพขบวนแห่ผ้าขี้นธาตุ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

1 มีนาคม  2561


 

 

ภาพกิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏ

26  กุมภาพันธ์  2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


 

ภาพกิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเนศ

24-25 กุมภาพันธ์ 2561

 


 

ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560

 9-14  กุมภาพันธ์  2561


 

ภาพกิจกรรมค่าย ในเครื่องแบบ

ปีการศึกษา 2560 

17-19  มกราคม  2561

 


 

 ภาพกิจกรรมวันครู 2561 

16  มกราคม  2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช

 


 

ภาพกิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

15  มกราคม  2561

ณ โรงแรมราวดี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


 

กิจกรรมให้ทานไฟ  กัลยาณีศรีธรรมราช

13  มกราคม  2561

 


 

ภาพโครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10 

100 ปี กัลยาณีสรนีธรรมราช

6-7  มกราคม  2561


 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5-2560

วันที่ 3-4 มกราคม 2561

ณ อำเภอสิชล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 


 

ภาพกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ กัลยาณี ปีใหม่ 2561 (ภาคกลางวัน)

29 ธันวาคม 2560

 ภาพกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ กัลยาณี ปีใหม่ 2561 (ภาคกลางคืน)

29 ธันวาคม 2560

 ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

27-28 ธันวาคม  2560

ณ โรงแรมแกรนค์ปาร์ค

 ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 67

19-21 ธันวาคม 2560

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ภาพกิจกรรมการทำ MOU กัลยาณีศรีธรรมราช กับ king Edward VII

4 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์สายชั้น ม.5  

18 พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ฝั่ง 2

 ภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

16  พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรม ก.ณ. ก้าวคนละก้าว กับพี่ตูน

11  พฤศจิกายน  2560

 


 

ภาพกิจกรรมรักษ์มารยาทรักษ์สะอาด ม.1  ปีการศึกษา 2560

โดยเครือข่ายผู้ปกครองมัธยมศึกษาปีที่ 1

11  พฤศจิกายน  2560

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560

8   พฤศจิกายน 2560

ณ  ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น  2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 


ภาพกิจกรรมการอบรม Google App Foreducation

6-7 พฤศจิกายน  2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 


ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมสร้างเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน รุ่นที่ 100

7-9 ตุลาคม  2560

ณ ลุงทัน แอนด์  โฮมสเตย์  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง


เกียรติบัตรการสร้างเสริมการปฏิบัติงานของนักเรียน รุ่นที่ 100


 


ภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นักเรียน ม.509 ปี 2560

ณ ฝายมีชีวิตวังเพดาน คลองท่าดี  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 60

14 กันยายน 2560 

 ภาพกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6-8 กันยายน 2560

 


 

ภาพกิจกรรม อบรมการสร้าง Portfolio Online

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2  กันยายน 2560

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


 ภาพสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

11-12 สิงหาคม  2560

ณ นิณีรีสอร์ท  จ.ตรัง

 ภาพกิจกรรมวันแม่ 60

11  สิงหาคม  2560

 ภาพกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปี 2560

25-26  กรกฎาคม 2560

 ภาพกิจกรรม ค่าย SMTE 

ครั้งที่ 6  22-24  มิถุนายน 2560 

ภาพกิจกรรมกรีฑาคณะสี

ปีการศึกษา 2560 

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู กัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ 8 มิถุยายน 2560

 ภาพกิจกรรม ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ 15

วันที่ 3 มิถุนายน  2560

 


 

ภาพกิจกรรมการอบรม STEM ประถมศึกษา

1-3 พฤษภาคม  2560

ณ ศูนย์อบรม สพฐ44 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

29 เมษายน 2560

ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร

(ภาพจากกล้องครูอรุณ  ไชยวรรณ์ และline กลุ่มกัลยาณี)


ภาพกิจกรรมการอบรม STEM มัธยมศึกษาตอนต้น

26-28 เมษายน  2560

ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 


ภาพกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านนางฟ้า ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์  2560

(กล้องครูอรุณ) 


 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล โครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งครั้งที่  ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์  2560

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

16 กุมภาพันธ์ 2560

(จากกล้องครูอรุณ และline กลุ่มกัลยาณี)


 ภาพกิจกรรมประกวดการออกแบบเว็บไซด์ งานราชภัฏวิชาการ 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2000 บาท


ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคใต้และระดับชาติ 2559

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรม อบรม Active Learning

2-3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(จากกล้องครูอรุณและline กลุ่มกัลยาณี)


 ภาพกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 66

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

27 มกราคม 2560 - 1 กุมภาพันธ์ 2560

(กล้องครูอรุณ)


 ภาพกิจกรรม ค่ายลูกเสือ ม.3

18-20 มกราคม 2559

น้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

(กล้องครูอรุณ)  


 ภาพกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ

ระดับชั้น ม.4    14 มกราคม 2560

ณ วัดชะเมา

(กล้องครูอรุณ)


ภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง

18-23 ธันวาคม 2559

(กล้องครูอรุณ)


 

แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม

2980326
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
9390
18657
45097
2823461
334551
170323
2980326

Your IP: 54.162.118.107
Server Time: 2018-10-23 10:50:51