สำหรับสมาชิกHome

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 

ดูรายละเอียดที่นี้

นักเรียนที่เข้าเรียน ชั้น ม1,ม.4  ทุกคน ต้องบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย

และPrint  เมนูพิมพ์ PDF  ส่งในวันเรียนปรับพื้นฐานทุกคน

บันทึกข้อมูลนักเรียน ม.1,ม.4 ปี 2557 ที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 17:08 น.)

 

ประกาศกลุ่มมอบตัวชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ที่นี่

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มามอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.

ประกาศกลุ่มมอบตัวชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ที่นี่

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มามอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 12.30 น.

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 เมษายน 2014 เวลา 13:57 น.)

 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รายชื่อห้องสอบและสถานที่สอบ ม.1

รายชื่อห้องสอบและสถานที่สอบ ม. 4

 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปี2557 วันที่ 20-24 มีนาคม 2557
สอบวันที่ 30 มีนาคม 2557 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.mns.ac.th

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 16:30 น.)

 

 

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศสอบราคา

ครุภัณฑ์ห้องอัจฉริยะภาพสู่การเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

(E-learning System)

ดูรายละเอียดที่นี่

 

วันที่ 25-28  กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียน สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

วันที่ 1 มีนาคม 2557 สอบเข้า ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วันที่ 2 มีนาคม 2557 สอบเข้า ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

 วันที่ 22-24 มกราคม 2557

 นักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมในเครื่องแบบ

นักเรียนชั้น ม.6 เรียน เตรียมความพร้อม ในการสอบ o-net
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2014 เวลา 16:44 น.)

 

<ลงทะเบียนวิชาเพิมเติม(ห้องเรียนทั่วไป)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่นี่รหัสวิชาที่เรียนแล้วห้ามเลือก

ลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่นี่
(ให้เลือกตามภาคเรียนที่แล้ว)

ดูตารางเรียนภาค 2/2556 ได้ที่เมนู ด้านซ้าย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:55 น.)

 
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 18:01 น.)

 

ข่าวสพฐ

supot1

นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเีรียน

เพื่อนบ้านของเรา
Random Image
No images