นางศศิกาญจน์ ชาญศิลป์          
      นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ          
                 
                 
                     
                 
             
                 
                                           
               
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137