AmazingCounters.com  
       
       
       
 
       
   
       
 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137