ปีการศึกษา 2560  
                                          
             
      นางวรนุช ชีถนอม   นายยุรา เลี่ยมแก้ว      
      ครู ชำนาญการ   ครู ชำนาญการพิเศษ      
      ศศ.บ.จิตวิทยา   ศศ.บ.จิตวิทยา      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
งานสารสนเทศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6137