ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมข้อมูลสำหรับจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ครบทุกจังหวัด)

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมแห่เทียนพรรษาพระราชทานและถวายเทียนพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่เทียน
พรรษาพระราชทานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
ถวายเทียนพรรษาแด่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ธ) ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอึ่งค่ายท่าย

คลิกดูภาพกิจกรรม
“ตึกอึ่ง” กลับสดสวยสลวยเด่น
“โกหว่าส่าน” ท่านเห็นเป็นปรับใหม่
ต่อแต่งเติมเสริมสืบสานด้วยการณ์ไกล
เสมือน “เตี่ยอึ่งค่ายท่าย” ได้เคยทำ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอขอบพระคุณคุณวรศักดิ์  อดิเทพ
วรพันธุ์ (โกหว่าส่าน) ทายาทตระกูลอึ่งค่ายท่าย ที่ให้การสนับสนุน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การอ่านฟังเสียง ระดับภาค

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการอ่านฟังเสียง
ระดับภูมิภาค และได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมแห่เทียนพรรษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีฯ เข้าร่วมโครงการ “ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๔ โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ “ป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน” วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ ๑ IQ180 Challange (คิดเลขเร็วประเภททีม) ม.ปลาย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน
ในการแข่งขันทักษะงานสาธิตวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
ศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแข่งขัน
IQ180 Challange (คิดเลขเร็วประเภททีม) ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑  นายทศพร จิโสะ ม.๔๑๑  นางสาวอินทัชชา
อินทองปาน  ม.๖๐๒  และนางสาวคันธรส สายชู ม.๖๐๔

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความ
พร้อมการขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง วัตถุประสงค์พิเศษ
ส่งเสริมการกีฬา วอลเลย์บอล/กรีฑา/ฟุตบอล
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Powered by WordPress and ShopThemes