ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 

ระกาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

           นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ปีการศึกษา 2561  ที่มีผลคะแนน o-net ประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80  ขึ้นไป ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องสำนักงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

“Play and Learn เพลินคุณธรรม”

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม “Play and Learn เพลินคุณธรรม” นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ วันจันทร์ที่ ๒๗
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษาทางไกลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมโครงการฝึก
อบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษา
ทางไกลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
กับท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวย
การโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ นรชโยภิกขุ (ท่านมิตรชัย รัตนพงศ์) ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓

คลิกดูภาพกิจกรรม
พระภิกษุ นรชโยภิกขุ (ท่านมิตรชัย รัตนพงศ์) ศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓ พระคุณเจ้ามีเมตตาสูงมาก เดิน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน

วงโยธวาฑิตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช บรรเลง
นำขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน
คือ ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,
ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ.)

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ.) ในนาม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ มอบทุนการศึกษา

ท่านรองศาสตราจารย์วิริยา สุขวงศ์ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ
รุ่นที่ ๔๔ มอบทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์สูงสุด
ทางการศึกษา โดยสมทบทุนกับผ้าป่าเพื่อการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๗”

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
ครั้งที่ ๑๗” วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช ที่จะจัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

ขอแสดงความยินดีกับนายณัทธัญพงษ์ สิริภูวนัตถ์
นักเรียนชั้น ม.๖๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ผ่านการอบรมโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม
เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ในผู้เรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes