ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์
๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

มอบเงินสนับสนุนกรีฑาคณะสีโรงเรียนกัลยาณีฯ ประจำปี ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
กรีฑาคณะสีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี
๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทั้ง ๔ คณะสี ได้แก่ สีแดง ระวีวัฒนา สีส้ม นฤนาท
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ชนะเลิศและรองชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. – โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019

สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนหญิง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช “การแข่งขัน
บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ – โมโน แชมเปี้ยน
คัพ 2019” รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ โรงยิมเนซี่ยม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สมาคมผู้บริหาร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ชาวมัธยมศึกษาโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชและสมาคมผู้บริหาร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีฯ แข่งขันการยิงจรวดขวดน้ำ

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมคณะครูและนักเรียนศูนย์
ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๒

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

การเปิดตัวคณะสีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม

การเปิดตัวคณะสีโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีมอบเข็มนางฟ้า

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีมอบเข็มนางฟ้า
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

Powered by WordPress and ShopThemes