ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

 

ระกาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

           นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ปีการศึกษา 2561  ที่มีผลคะแนน o-net ประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80  ขึ้นไป ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องสำนักงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษาทางไกลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมโครงการฝึก
อบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษา
ทางไกลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
กับท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวย
การโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ นรชโยภิกขุ (ท่านมิตรชัย รัตนพงศ์) ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓

คลิกดูภาพกิจกรรม
พระภิกษุ นรชโยภิกขุ (ท่านมิตรชัย รัตนพงศ์) ศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓ พระคุณเจ้ามีเมตตาสูงมาก เดิน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน

วงโยธวาฑิตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช บรรเลง
นำขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน
คือ ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,
ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ.)

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ.) ในนาม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ มอบทุนการศึกษา

ท่านรองศาสตราจารย์วิริยา สุขวงศ์ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ
รุ่นที่ ๔๔ มอบทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์สูงสุด
ทางการศึกษา โดยสมทบทุนกับผ้าป่าเพื่อการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๗”

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
ครั้งที่ ๑๗” วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช ที่จะจัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

ขอแสดงความยินดีกับนายณัทธัญพงษ์ สิริภูวนัตถ์
นักเรียนชั้น ม.๖๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ผ่านการอบรมโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม
เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ในผู้เรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการวัชรินทร์
ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes