ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ SMGP   EP  MP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปี 2562 โดยวิธีการคัดเลือก อ่านรายละเอียด

มอบตัวนักเรียน ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การมอบตัวนักเรียน ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

มอบตัวนักเรียน ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การมอบตัวนักเรียน ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

รายงานตัวนักเรียน ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียน ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหนังสือเรียน

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกอ่านรายละเอียด

รายงานตัวนักเรียน ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักเรียน ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ประกาศผลการสอบ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562

 

สอบ O-NET ม.๓ และ ม.๖ คณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง นักเรียนชั้น ม.๓๐๗ และนายศิรวิชญ์ ศรีประสม นักเรียนชั้น ม.๓๑๑ ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม
และขอแสดงความยินดีกับนายสันติภูมิ มัจฉาชาญ และนางสาววิภาดา วรรณธราธร นักเรียนชั้น ม.๖๑๑ (โครงการ SMGP) ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

สอบเข้า ม.๔ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สอบเข้า ม.๑ ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคปกติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes