ประกาศผลการสอบโครงการชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561


อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีกัลยาณีฯ และมอบทุนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหาร
งานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์บอลรูม
โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

การสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ และระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.๓

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สพม.๑๒

ปตท.สผ. (PTTEP Teenergy) ติดตามโครงงานของน้อง ๆ กัลยาณีฯ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับคณะจาก
ปตท.สผ. หรือโครงการ PTTEP Teenergy ได้ลง
ติดตามโครงงานของน้อง ๆ ที่ได้ปฏิบัติกันมา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน รักและห่วงใยชาวนางฟ้าตลอดเวลา

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และร่วมงานวันครู
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒
“คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช

ประชุมครูและมอบกระเช้าปีใหม่แก่คุณครูและบุคลากร

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่แก่คุณครูและบุคลากร วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญธมล ยอดสนิท และนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง กัญญธมล ยอดสนิท
(พุดตาน) นักเรียนชั้น ม.๓๐๖ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๖ ปี รายการ ptt
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พล.ร.อ ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บังคับหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เยี่ยมอาการป่วยนักเรียน

พล.ร.อ ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บังคับหน่วยถวายความ
ปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้อำนวยการใหญ่
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes