Archive for May 9th, 2018

ค่ายอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน

คุณครูภัทรญาดา ไชยฤกษ์ นำทีมเยาวชน จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 3 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอบรมหลักสูตร ผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 7 ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศ 4 x 100 เมตร

ขอแสดงความยินดีกับทีมกรีฑาโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอนุชนชายในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Powered by WordPress and ShopThemes