รางวัลชนะเลิศ 4 x 100 เมตร

ขอแสดงความยินดีกับทีมกรีฑาโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
รุ่นอนุชนชายในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561
ประกอบด้วย
เด็กชายปาณวัฐ ปัจจัย นักเรียนชั้น ม.205 เด็กชายธนกร ดีกุล
นักเรียนชั้น ม.203 เด็กชายธราเทพ มุขโรจน์ นักเรียนชั้น ม.202
เด็กชายธนกฤต สาดสูงเนิน นักเรียนชั้น ม.303 และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร รุ่นอนุชนหญิง
เด็กหญิงรุจิรา อร่ามเรือง นักเรียนชั้น ม.301 ณ สนามไทย-ญี่ปุ่น(ดินแดง)กทม.
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ผู้ฝึกสอน : คุณครูสมคิด ชูโชติ

	
	
		


You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes