ค่ายอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน

คุณครูภัทรญาดา ไชยฤกษ์ นำทีมเยาวชน
จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 3 คน
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอบรมหลักสูตร
ผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 7 ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes