สัมมนานักปั่นโครงการ”ร้อยใจ ปั่นไป 100 ปี กัลยาณีฯ”

ความร่วมมือร่วมใจที่ทำเพื่อสถาบันฯ
12 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น.
การสัมมนานักปั่นที่จะเดินทางไปปั่นจักรยาน
โครงการ “ร้อยใจ ปั่นไป 100 ปี กัลยาณีฯ”


กรุงเทพฯ มาหา นครฯ ระหว่างวันที่
20 – 27 พฤษภาคม 2561
(นักปั่นแค่บางส่วน นอกเหนือจากนี้เป็นนักปั่น
อีกหลายๆ จังหวัด)เพื่อเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมความเข้าใจ ในกฎกติการ่วมกัน
สู่เป้าหมายเดียวกัน ครบรอบ 100 ปี กัลยาณีฯ
โดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes