“ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ”

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ” 1 ในกิจกรรมครบรอบ 100 ปี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชที่จะมีการปั่นจักรยานจาก
กรุงเทพฯ มาหา นครฯ  ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม
2561 และร่วมปั่นจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช –
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช –
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระยะทาง 74 กิโลเมตร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา 100 ปี กัลยาณีฯ  คลิกดูอัลบั้มภาพ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes