นิทรรศการเปิดบ้านนางฟ้า 61

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จัดนิทรรศการ
เปิดบ้านนางฟ้า กิจกรรม 100 ปี กัลยาณีฯ
ประจำปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมสาระความรู้
การแสดงความสามารถของนักเรียน

ทดสอบความรู้ทางวิชาการด้วยระบบออนไลน์
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ 30 – 31  พฤษภาคม 2561
คลิกดูอัลบั้มภาพ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes