ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการรับการตรวจมาตรฐาน
การปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ

ศูนย์แข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes