บวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์

คลิกดูภาพกิจกรรม
ดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูบุคลากรโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช และพี่น้องประชาชน
ร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์
เนื่องในโอกาสประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
ในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes