ร่วมงานฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๖๙ ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงานฉลองวันสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๖๙ ปี
และ ๔๓ ปี ความสัมพันธ์ไทย – จีน จัดโดย
สมาคมพานิชย์จีนร่วมกับองค์กรชาวไทย
เชื้อสายจีนจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes