สถานศึกษาปลอดเหล้าดีเด่น ​ประจำปี​ ๒๕๖๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
สพม.๑๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน​
(ฉก.ชน.สพม.๑๒)​ และมีการมอบโล่รางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทต่าง ๆ​
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชได้รับรางวัล
สถานศึกษาดำเนินงานโครงการสถานศึกษา
ปลอดเหล้าดีเด่น ​ประจำปี​ ๒๕๖๑​ รับโล่รางวัล
โดย​ ผอ.ดร.ส.สมบัติ​ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes