Archive for October 8th, 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Labboy), เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานวิชาการ ,พนักงานบริการ,ยามรักษาความปลอดภัย   คลิกอ่านรายละเอียด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Labboy)(โครงการSMGP)  คลิกอ่านรายละเอียด

Powered by WordPress and ShopThemes