Archive for January, 2019

พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการของหายได้คืน”

คลิกดูภาพกิจกรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครู บุคลากร และนักเรียนที่กระทำความดี “โครงการ

ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๒  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๑๐๑ FUTURE RUN kanlayanee mini marathon

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณศิษย์เก่า กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๖ (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร ประมุข ได้รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร  ประมุข  นักเรียนระดับชั้น ม.๕๐๘  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม  เนื่องในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (คลิกอ่านรายละเอียด)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

ประชุมคณะกรรมการโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน “๑๐๑ Future run kanlayanee mini marathon”

การประชุมคณะกรรมการโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน “๑๐๑ Future run kanlayanee  mini marathon” วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีกัลยาณีฯ และมอบทุนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหาร งานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

การสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ และระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

Powered by WordPress and ShopThemes