บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562

บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562

คลิกอ่านขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

นักเรียนห้องเรียนปกติ พิมพ์ใบสมัคร PDF (เมนูมุมบนขวา)  แล้วเขียน  ห้อง เลขที่  มุมบนขวา นำส่ง ฝ่ายวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 22  เม.ย. 2562

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  EP  และ MP  พิมพ์ใบสมัคร PDF (เมนูมุมบนขวา)  แล้วเขียน  ห้อง เลขที่  มุมบนขวา นำส่ง ฝ่ายวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 2  พ.ค. 2562

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้บันทึกแผนการเรียนที่ได้  ไม่ต้องบันทึกแผนการเรียนสำรอง 1 และแผนการเรียนสำรอง 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes