Archive for February, 2019

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ SMGP และ EP/MP

คลิกดูภาพกิจกรรม บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการ SMGP ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช (อาคาร ๖ ชั้น ๑)

ร่วมขบวนเกียรติยศแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา

คลิกดูภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมขบวนเกียรติยศแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องใน วันมาฆบูชา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุ

ขอแสดงความยินดีกับคุณจำลอง ฝั่งชลจิตร

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร”

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม บัญชีแนบท้ายประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย บัญชีแนบท้ายประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ที่มีความสามารถพิเศษ  

ชนะเลิศการประกวดจัดรายการวิทยุ โครงการหน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี ๖

คลิกดูภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ #ทีมดีเจชาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และ #ทีมดีเจหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โครงการหน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี ๖ การประกวด จัดรายการวิทยุ คลื่นเสียงมหาชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๑

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ ประธานจัดงานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๑ เตรียมความพร้อมที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. นางฟ้า เบิกบาน ที่กรุงเทพ เชิดชูสถาบัน คารวะครู พบเพื่อน ชาวขาว น้ำเงิน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖

คลิกดูภาพกิจกรรม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ และห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช “บนพื้นฟ้าที่กว้างใหญ่ ไม่มีสิ่งใดที่ลูกนางฟ้าทำไม่ได้”

การรับคู่มือสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP/MP

บรรยากาศการรับคู่มือสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP/MP วันที่ ๑๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การประเมิน นิเทศ ติดตามผล ของสหวิทยาเขตกัลยาณี

คลิกดูภาพกิจกรรม การประเมิน นิเทศ ติดตามผล ของสหวิทยาเขตกัลยาณี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  

Powered by WordPress and ShopThemes