ธนาคารออมสิน สาขาหัวอิฐ มอบกระปุกออมสินให้ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน สาขาหัวอิฐ ได้นำกระปุกออมสิน
ของขวัญวันเด็กมามอบให้ธนาคารโรงเรียนจำนวน
๒๐๐ ใบ  จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้น ม.๑
เปิดบัญชีธนาคารออมสิน แล้วจะได้รับกระปุก
ออมสินเป็นของที่ระลึก ธนาคารเปิดทำการ คาบ ๐
เวลา ๐๗.๔๐ – ๐๘.๒๐ น. ของวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์
และพิเศษ วันจันทร์เปิดทำการในคาบ ลวร.
เวลา ๑๒.๔๐ น.- ๑๔.๒๐ น.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes