Archive for February 8th, 2019

อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”  นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด ๑ ใน ๑๕ สอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง

คลิกดูภาพกิจกรรม ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ มอบเกียรติบัตร

กิจกรรมวันรำลึก​ (​Thinking​ Day)​ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการผู้​บำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรำลึก​ (​Thinking​ Day)​ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการ ผู้​บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ในการแข่งขันทักษะวันวิชาการ

Powered by WordPress and ShopThemes