มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียน
บำเพ็ญประโยชน์ ในการแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  และกิจกรรม​บำเพ็ญ
ประโยชน์ ได้รับโล่จากสมาคม​ฯ​ หัวหน้าหมวด
กิจกรรม​บำเพ็ญประโยชน์เป็นตัวแทนมอบโล่แด่
​ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ในการสนับสนุนกิจกรรม
ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ​ขอขอบพระคุณไว้​ ณ​ โอกาสนี้

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes