Archive for February 12th, 2019

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.๖

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับห้องเรียน

โครงการลูกนางฟ้าสง่างาม เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐

คลิกดูภาพกิจกรรม

นำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาทีมงาน

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนา บุคลากรโดย น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง ในการปฎิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ ทางการศึกษา ประกอบด้วย ครูอัตราจ้างทั้งใน

ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรมโครงการ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม”

รับรางวัลรองชนะเลิศ Factory automation 2019

ด.ช.เปรื่องปราชญ์ ณ นุวงศ์ ด.ช.กิตติภัทร ลอยชื่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขัน Factory automation 2019 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Powered by WordPress and ShopThemes