ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes