กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖

คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ และห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
“บนพื้นฟ้าที่กว้างใหญ่ ไม่มีสิ่งใดที่ลูกนางฟ้าทำไม่ได้”
เมื่อลูกรักจากรังใหญ่ กำลังใจ ศรัทธา และ เชื่อมั่น คือสิ่งเดียวที่ครูและทุกภาคส่วนประชาคมกัลยาณีฯ มอบให้ด้วยดวงใจตลอดไป
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ทั้ง ๕ องค์กรหลัก ประชาคมกัลยาณีศรีธรรมราช

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes