ชนะเลิศการประกวดจัดรายการวิทยุ โครงการหน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี ๖

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ #ทีมดีเจชาย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และ #ทีมดีเจหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ โครงการหน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี ๖ การประกวด
จัดรายการวิทยุ คลื่นเสียงมหาชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูผู้ควบคุม : คุณครูมนตรี คงแก้ว

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes