งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ ประธานจัดงานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๑ เตรียมความพร้อมที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. นางฟ้า เบิกบาน ที่กรุงเทพ เชิดชูสถาบัน คารวะครู พบเพื่อน ชาวขาว น้ำเงิน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes