สอวน.ค่าย ๑ วิชาเคมี ต้อนรับ ผอ.พุทธชาต ทองกร และคณะ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการพุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะ เยี่ยมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑

วิชาเคมี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีรองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress and ShopThemes