วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ครูและผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีคุณธรรม

 

 

 

Powered by WordPress and ShopThemes