ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสกาวกาญจน์ กาญจนะ
นักเรียนชั้น ม.๖๐๘ และนายสตางค์ พูลสวัสดิ์
นักเรียนชั้น ม.๖๑๐ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)

คลิกดูภาพกิจกรรม
สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกัลยาณีมินิมาราธอน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับศิษย์เก่า
กัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ จัดโครงการกัลยาณี
มินิมาราธอน ๑๐๑ Future run kanlayanee mini
marathon ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการติวเข้มนักเรียนระดับชั้น ม.๖ สู่มหาวิทยาลัย

โครงการติวเข้มนักเรียนระดับชั้น ม.๖
สู่มหาวิทยาลัย จำนวน ๓๗ คน ติวเข้มตามโครงการ
วันแรก คาบแรก วิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครู
สุภาพมั่นวงศ์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
งานสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมปฐมนิเทศคณะครูอาจารย์ที่บรรจุใหม่และย้ายมาดำรงตำแหน่ง

การประชุมปฐมนิเทศคณะครูอาจารย์ที่บรรจุใหม่
และย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกัลยาณี-
ศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๗ ท่าน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์โครงการกัลยาณีมินิมาราธอน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับศิษย์เก่า
กัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ จัดโครงการ
กัลยาณีมินิมาราธอน ๑๐๑ Future run-
kanlayanee mini marathon ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร และตัวแทนศิษย์เก่า

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวริศา ยกทวน (ปริญญ์)

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแก่นางสาว
ปวริศา ยกทวน (ปริญญ์) นักกอล์ฟสตรีอาชีพ
ซึ่งเป็นศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Symetra Tour Championship, USA
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดกฐิน
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย อาจารย์ลักษณ์
เรขานิเทศ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช

Powered by WordPress and ShopThemes