ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรมโครงการ
“ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับรางวัลรองชนะเลิศ Factory automation 2019

ด.ช.เปรื่องปราชญ์ ณ นุวงศ์ ด.ช.กิตติภัทร ลอยชื่น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา
7,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขัน
Factory automation 2019 โดยมี
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม
“อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ระหว่างวันที่ ๘ – ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด ๑ ใน ๑๕ สอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว
รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ มอบเกียรติบัตร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันรำลึก​ (​Thinking​ Day)​ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการผู้​บำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรำลึก​
(​Thinking​ Day)​ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการ
ผู้​บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ซึ่งตรงกับวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียน
บำเพ็ญประโยชน์ ในการแข่งขันทักษะวันวิชาการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา
นักเรียนชั้น ม.๔๐๘ ที่ได้แชมป์ประเภททีม-บุคคล
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าค่ายวิชาการ
คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีคุณครูธเนศ หาญใจ และคุณครูพิริยะ
อิสสระวัฒนะพันธ์  เป็นผู้ควบคุมดูแล

มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้นักเรียน จากกิจกรรม “Kanlayanee Division 2018”

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้นักเรียน
จากกิจกรรม “Kanlayanee Division 2018”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา

คลิกดูภาพกิจกรรม
สวิงทีมชาติไทยแจ๋ว ซิวแชมป์ประเภททีม-บุคคลหญิง
กอล์ฟเยาวชน เอชเอสบีซี ไชน่า จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น
ทีมนักกอล์ฟทีมชาติไทย สร้างผลงานให้กับประเทศ
อีกครั้ง หลังจากที่บุกไปคว้าแชมป์ประเภททีม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes