คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิต
จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพยาบาล
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเข็มและปลอกแขนแก่คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ ๑๐๑

ผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
มอบเข็มและปลอกแขนแก่คณะกรรมการ
นักเรียนรุ่นที่ ๑๐๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ค.ศ.๓ ด้าน ๑ – ๒

คุณครูปัทมา จรเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ค.ศ.๓ ด้าน ๑ – ๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คุณครูมนตรี คงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการประเมิน
เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการค่าย STEM ศึกษา

กิจกรรมโครงการค่าย STEM ศึกษา ของนักเรียน
ระดับชั้นม.๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร SMGP
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสกาวกาญจน์ กาญจนะ
นักเรียนชั้น ม.๖๐๘ และนายสตางค์ พูลสวัสดิ์
นักเรียนชั้น ม.๖๑๐ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)

คลิกดูภาพกิจกรรม
สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกัลยาณีมินิมาราธอน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับศิษย์เก่า
กัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ จัดโครงการกัลยาณี
มินิมาราธอน ๑๐๑ Future run kanlayanee mini
marathon ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการติวเข้มนักเรียนระดับชั้น ม.๖ สู่มหาวิทยาลัย

โครงการติวเข้มนักเรียนระดับชั้น ม.๖
สู่มหาวิทยาลัย จำนวน ๓๗ คน ติวเข้มตามโครงการ
วันแรก คาบแรก วิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครู
สุภาพมั่นวงศ์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)

การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
งานสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ ๑๐ (ภาคใต้)
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

Powered by WordPress and ShopThemes