พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คลิกดูภาพกิจกรรม อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมกับโรงเรียนไตรภูมิวิทยา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี)

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครอง อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจราจรบนท้องถนน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจราจรบนท้องถนน
ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โดยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 41
กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมโครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 “

กิจกรรมโครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ”
เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้คิดดี ทำดี
ทั้งกาย วาจา ใจ และค้นหาสุดยอดเยาวชน
ที่มีความสามารถโดดเด่น คิดดี ปฏิบัติดี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือพิเศษโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กองลูกเสือพิเศษโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คลิกดูภาพกิจกรรม

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีรับมอบแพรแถบเครื่องแบบของกองลูกเสือเกียรติยศ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีรับมอบแพรแถบ
เครื่องแบบของกองลูกเสือเกียรติยศ
ประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ณ อาคาร SMGP วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีฯ

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes