ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ – ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเลือกคณะกรรมการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอจดหมายเหตุ
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๒๔

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่
๒๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ซ่อมแซมฝายมีชีวิต กิจกรรม “คดห่อช่อพาย”

เยาวชนเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรี
ธรรมราชได้ร่วมกับแกนนำชุมชนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกันซ่อมแซมฝายมีชีวิตคลองนาป่าภายใต้ชื่อ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กองลูกเสือเกียรติยศประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๗

คลิกดูภาพกิจกรรม
งานคืนสู่ร่มจันกัลยาณี ครั้งที่ ๑๗ โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ครบ ๑๐๑ ปี วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
กิจกรรมเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมุทิตาจิตแด่
ครูเก่า/ครูปัจจุบัน ในภาคกลางวัน โดยมีศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๖ เป็นประธานจัดงานร่วมกับ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ต้อนรับคณะผู้บริหาร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการรักษ์ภาษาไทย สหวิทยาเขตกัลยาณี ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการรักษ์ภาษาไทย ของสหวิทยาเขตกัลยาณี
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๕๒๔

Powered by WordPress and ShopThemes