รับสมัครครูอัตราจ้างโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  อ่านรายละเอียด
รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  อ่านรายละเอียด
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.๖

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับห้องเรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการลูกนางฟ้าสง่างาม เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาทีมงาน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรโดย น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง
ในการปฎิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ครูอัตราจ้างทั้งใน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรมโครงการ
“ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รับรางวัลรองชนะเลิศ Factory automation 2019

ด.ช.เปรื่องปราชญ์ ณ นุวงศ์ ด.ช.กิตติภัทร ลอยชื่น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา
7,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขัน
Factory automation 2019 โดยมี
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม
“อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ระหว่างวันที่ ๘ – ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด ๑ ใน ๑๕ สอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย คงแก้ว
รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ มอบเกียรติบัตร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันรำลึก​ (​Thinking​ Day)​ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการผู้​บำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันรำลึก​
(​Thinking​ Day)​ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการ
ผู้​บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ซึ่งตรงกับวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

Powered by WordPress and ShopThemes