กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ
ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมินครูผู้ช่วย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

คลิกดูภาพกิจกรรม

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คลิกดูภาพกิจกรรม อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการรับการตรวจมาตรฐาน
การปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการค่ายวิชาการภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมโครงการ
ค่ายวิชาการภาษาไทย
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ 4 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ Coaching

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กัลยาณีฯ แชมป์ 16 ปี ใต้ตอนบน

กัลยาณีฯ แชมป์ 16 ปี ใต้ตอนบน
อ.สุธา หนูประสิทธิ์ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอล
ขอบคุณท่าน ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูทุก ๆ ท่าน
ที่ให้การสนับสนุนทีมบาสเกตบอลหญิง

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธี
ถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาส

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คลิกดูภาพกิจกรรม อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes