ขอแสดงความยินดีกับคุณจำลอง ฝั่งชลจิตร

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม


บัญชีแนบท้ายประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย


บัญชีแนบท้ายประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ที่มีความสามารถพิเศษ


 

ชนะเลิศการประกวดจัดรายการวิทยุ โครงการหน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี ๖

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ #ทีมดีเจชาย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และ #ทีมดีเจหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ โครงการหน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี ๖ การประกวด
จัดรายการวิทยุ คลื่นเสียงมหาชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะกรรมการศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ ประธานจัดงานร่มจันสัญจร ครั้งที่ ๑๑ เตรียมความพร้อมที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. นางฟ้า เบิกบาน ที่กรุงเทพ เชิดชูสถาบัน คารวะครู พบเพื่อน ชาวขาว น้ำเงิน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.๖

คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ และห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
“บนพื้นฟ้าที่กว้างใหญ่ ไม่มีสิ่งใดที่ลูกนางฟ้าทำไม่ได้”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การรับคู่มือสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP/MP

บรรยากาศการรับคู่มือสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการ SMGP และ EP/MP วันที่ ๑๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การประเมิน นิเทศ ติดตามผล ของสหวิทยาเขตกัลยาณี

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมิน นิเทศ ติดตามผล ของสหวิทยาเขตกัลยาณี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย M.2 Three ASEAN Nations Camp

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย M.2 Three ASEAN Nations Camp 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

Powered by WordPress and ShopThemes