ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างนโยบายเละแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ.

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดทำร่างนโยบายเละแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ.
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม –
๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรม “พลังพูด พลังเพิ่ม”

คลิกดูภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรม “พลังพูด พลังเพิ่ม” ณ ห้องประชุมกัลยาณีฯ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปิดตัวพรรคนโมกัลฯไกล๑๐๑ เบอร์ ๒ ผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเปิดตัวพรรคนโมกัลฯไกล๑๐๑ เบอร์ ๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เปิดตัวพรรคก้าวกัลฯ เบอร์ ๑ ผู้สมัคร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเปิดตัวพรรคก้าวกัลฯ เบอร์ ๑ ผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ ออกแบบและตกแต่งเต้นท์ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรม YC (Youth Counselor)

คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา
นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC
(Youth Counselor) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พุ่มผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประเภทสวยงาม สร้างสรรค์

คลิกดูภาพกิจกรรม
คุณจรัญ ขุนอินทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเงินรางวัล
แก่นักเรียนห้องที่จัดพุ่มผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน ๒ รางวัล
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ชนะเลิศการประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย

คลิกดูภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการสามารถ แต่งอักษร รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตร
และของรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน ๓,๓๙๙ กอง  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes