ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๗ มอบเครื่องดนตรีสากล

คลิกดูภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๗ มอบเครื่องดนตรีสากล
ประกอบด้วย กีตาร์โปร่ง จำนวน ๓ ตัว อูคูเลเล่
จำนวน ๒ ตัว ให้กับงานดนตรีสากล กลุ่มสาระฯศิลปะ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ตัวแทนผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมบริจาคเงิน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลาม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมเดินขบวนเชิญชวนร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด

คลิกดูภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมเดินขบวนเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน
ประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

อบรมนักเรียนแกนนำโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One

คลิกดูภาพกิจกรรม
อบรมนักเรียนแกนนำโครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
To Be Number One ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

Best Practice

คลิกดูภาพกิจกรรม

การประเมินผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศภาษาอังกฤษ
Best Practice คุณครูผู้เข้ารับการประเมิน ๑๑ ท่าน
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค

คลิกดูภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชยณัฐ มุสิกโรจน์
นักเรียนชั้น ม.๓๐๙ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับภาค ประเภท ม.ต้น ชาย และนางสาวดารินทร์ สุขเกื้อ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน
สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ ในส่วนสหวิทยาเขตกัลยาณี

 

 

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาจริยคุณ ในส่วนสหวิทยาเขตกัลยาณี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรมอบรม – ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
กิจกรรมอบรม – ประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทย
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

Powered by WordPress and ShopThemes