สมัชชาครูแห่งชาติและโรงพยาบาลศุภมิตร มาให้บริการตรวจตา (ต้อกระจก)

คลิกดูภาพกิจกรรม
สมัชชาครูแห่งชาติและโรงพยาบาลศุภมิตร
มาให้บริการตรวจตา (ต้อกระจก) ฟรี กับข้าราชการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รายการกระจกหกด้าน ช่อง ๗ มาถ่ายทำศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ ๑ วิชาเคมี

คลิกดูภาพกิจกรรม
รายการกระจกหกด้าน ช่อง ๗ ให้เกียรติมาถ่ายทำ
เรื่องโครงการศูนย์ขยายผล สอวน. สาขากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ศูนย์โอลิมปิก
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ร่วมปลูกต้นจัน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
ศิษย์เก่ากลุ่มหวน (รุ่น ๘๐ – ๙๐ กว่า)
ครูเก่าและศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมปลูกต้นจัน
อันเป็นสัญลักษณ์ของงานคืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
ของทุกปี ชาวนางฟ้า โดยแนวคิดกลุ่มหวนที่มีจ้อน
เป็นประธานกลุ่มฯ ณ บริเวณสระล้างดาบศรีปราชญ์

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

๑๔ เหรียญทอง “นครเกมส์ ” ๖๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
สรุปเหรียญ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน
“นครเกมส์ ” ๖๑

เหรียญทอง จำนวน ๑๔ เหรียญ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างนโยบายเละแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ.

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดทำร่างนโยบายเละแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ.
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม –
๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรม “พลังพูด พลังเพิ่ม”

คลิกดูภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรม “พลังพูด พลังเพิ่ม” ณ ห้องประชุมกัลยาณีฯ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เปิดตัวพรรคนโมกัลฯไกล๑๐๑ เบอร์ ๒ ผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเปิดตัวพรรคนโมกัลฯไกล๑๐๑ เบอร์ ๒
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เปิดตัวพรรคก้าวกัลฯ เบอร์ ๑ ผู้สมัคร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๑

คลิกดูภาพกิจกรรม
การเปิดตัวพรรคก้าวกัลฯ เบอร์ ๑ ผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ ออกแบบและตกแต่งเต้นท์ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรม YC (Youth Counselor)

คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา
นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC
(Youth Counselor) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes