บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมจัดขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะการจัดมหรสพ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ สื่อสารและการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่บูรณาการปฏิบัติระดับภาค

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับ
ทีมบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดพิธีเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล วันจันทร์ที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงยิมโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ฝั่ง ๒

“Play and Learn เพลินคุณธรรม”

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม “Play and Learn เพลินคุณธรรม” นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ วันจันทร์ที่ ๒๗
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษาทางไกลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมโครงการฝึก
อบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษา
ทางไกลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
กับท่านผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวย
การโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ นรชโยภิกขุ (ท่านมิตรชัย รัตนพงศ์) ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓

คลิกดูภาพกิจกรรม
พระภิกษุ นรชโยภิกขุ (ท่านมิตรชัย รัตนพงศ์) ศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓ พระคุณเจ้ามีเมตตาสูงมาก เดิน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน

วงโยธวาฑิตโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช บรรเลง
นำขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน
คือ ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,
ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes