มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตร​แก่นักเรียน
บำเพ็ญประโยชน์ ในการแข่งขันทักษะวันวิชาการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา
นักเรียนชั้น ม.๔๐๘ ที่ได้แชมป์ประเภททีม-บุคคล
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าค่ายวิชาการ
คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีคุณครูธเนศ หาญใจ และคุณครูพิริยะ
อิสสระวัฒนะพันธ์  เป็นผู้ควบคุมดูแล

มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้นักเรียน จากกิจกรรม “Kanlayanee Division 2018”

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้นักเรียน
จากกิจกรรม “Kanlayanee Division 2018”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา ขาวหนูนา

คลิกดูภาพกิจกรรม
สวิงทีมชาติไทยแจ๋ว ซิวแชมป์ประเภททีม-บุคคลหญิง
กอล์ฟเยาวชน เอชเอสบีซี ไชน่า จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น
ทีมนักกอล์ฟทีมชาติไทย สร้างผลงานให้กับประเทศ
อีกครั้ง หลังจากที่บุกไปคว้าแชมป์ประเภททีม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ธนาคารออมสิน สาขาหัวอิฐ มอบกระปุกออมสินให้ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน สาขาหัวอิฐ ได้นำกระปุกออมสิน
ของขวัญวันเด็กมามอบให้ธนาคารโรงเรียนจำนวน
๒๐๐ ใบ  จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้น ม.๑
เปิดบัญชีธนาคารออมสิน แล้วจะได้รับกระปุก
ออมสินเป็นของที่ระลึก ธนาคารเปิดทำการ คาบ ๐
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ม. ๓

การประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการ
คุมสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดยท่านผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นหัวหน้าสนามสอบ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการของหายได้คืน”

คลิกดูภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครู
บุคลากร และนักเรียนที่กระทำความดี “โครงการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๑๐๑ FUTURE RUN kanlayanee mini marathon

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณศิษย์เก่า
กัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๖ (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes