ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ.)

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (กศจ.) ในนาม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ มอบทุนการศึกษา

ท่านรองศาสตราจารย์วิริยา สุขวงศ์ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ
รุ่นที่ ๔๔ มอบทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์สูงสุด
ทางการศึกษา โดยสมทบทุนกับผ้าป่าเพื่อการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๗”

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจันกัลยาณีฯ
ครั้งที่ ๑๗” วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช ที่จะจัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

ขอแสดงความยินดีกับนายณัทธัญพงษ์ สิริภูวนัตถ์
นักเรียนชั้น ม.๖๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ผ่านการอบรมโครงการค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม
เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ในผู้เรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการวัชรินทร์
ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เหรียญทองแดง วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร บุรีรัมย์เกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอ่อนนุช จันทร์ทอง
นักเรียนชั้น ม.๖๐๗ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

เหรียญทองแดงเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์

**ขอแสดงความยินดี**
🏅 เหรียญทองแดง 🏅
🎾 กีฬาเทนนิสประเภททีมหญิง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  🎾 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ผู้บริหารและคณะครูกล่าวชี้แจงและให้โอวาสนักเรียน วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้บริหารและคณะครูกล่าวชี้แจงและให้โอวาสนักเรียน
วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมประชุมสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ส.บ.ม.ท.) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ซ่อมแซมบูรณะอาคารอึ่งค่ายท่าย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่ ที่แก้ไขปัญหาห้องน้ำครูอาจารย์ อาคาร
อึ่งค่ายท่าย ที่มีปัญหาเรื่องระบบภายในจนสำเร็จเรียบร้อย
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ
คุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธุ์ (โกหว่า) และคุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธ์ุ
(โกเด๊ะ) ที่สนับสนุนเงินงบประมาณ เกือบ ๒ ล้านบาท ในการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารอึ่งค่ายท่าย ให้สวยงามเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

Powered by WordPress and ShopThemes