ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร ประมุข ได้รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

ขอแสดงความยินดีกับนายคุณากร  ประมุข  นักเรียนระดับชั้น
ม.๕๐๘  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับเกียรติบัตร
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม  เนื่องในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒
จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (คลิกอ่านรายละเอียด)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน “๑๐๑ Future run kanlayanee mini marathon”

การประชุมคณะกรรมการโครงการกัลยาณีมินิมาราธอน
“๑๐๑ Future run kanlayanee  mini marathon”
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีกัลยาณีฯ และมอบทุนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องกลไกและระบบการบริหาร
งานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์บอลรูม
โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

การสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ และระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.๓

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สพม.๑๒

ปตท.สผ. (PTTEP Teenergy) ติดตามโครงงานของน้อง ๆ กัลยาณีฯ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับคณะจาก
ปตท.สผ. หรือโครงการ PTTEP Teenergy ได้ลง
ติดตามโครงงานของน้อง ๆ ที่ได้ปฏิบัติกันมา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน รักและห่วงใยชาวนางฟ้าตลอดเวลา

Powered by WordPress and ShopThemes