ประชุมปฐมนิเทศคณะครูอาจารย์ที่บรรจุใหม่และย้ายมาดำรงตำแหน่ง

การประชุมปฐมนิเทศคณะครูอาจารย์ที่บรรจุใหม่
และย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนกัลยาณี-
ศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๗ ท่าน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์โครงการกัลยาณีมินิมาราธอน

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับศิษย์เก่า
กัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗๖ จัดโครงการ
กัลยาณีมินิมาราธอน ๑๐๑ Future run-
kanlayanee mini marathon ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร และตัวแทนศิษย์เก่า

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวริศา ยกทวน (ปริญญ์)

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกแก่นางสาว
ปวริศา ยกทวน (ปริญญ์) นักกอล์ฟสตรีอาชีพ
ซึ่งเป็นศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Symetra Tour Championship, USA
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดกฐิน
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย อาจารย์ลักษณ์
เรขานิเทศ เป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพหล จุลนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ที่ได้ย้ายไปที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดี
กับคุณครูพหล จุลนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ ที่ได้ย้ายไปที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุชาดา จิตจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้ย้ายไปที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดี
กับคุณครูสุชาดา จิตจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัว
ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ และคุณครูคนใหม่

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ
คุณครูเนาวรัตน์ เรืองแก้ว คุณครูสัจจา ศิริวงษ์
คุณครูศิโรรัฐ ชูพร้อม คุณครูเดชา หนูมณี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล ณ นครอุทิศนครศรีธรรมราช คนใหม่

ในนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมแสดง
ความยินดีกับ ผอ.สุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมประชุมหารือผลกระทบจากการย้ายข้าราชการครู

ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีฯ
, สมาคมสภาผู้ปกครองแห่งประเทศไทย ,
สมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes