“ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ”

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ร่วมถ่ายทำ MV ก้าวไปพร้อมคุณ Version รักปักษ์ใต้

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมถ่ายทำ MV
ก้าวไปพร้อมคุณ Version รักปักษ์ใต้
กับทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สัมมนานักปั่นโครงการ”ร้อยใจ ปั่นไป 100 ปี กัลยาณีฯ”

ความร่วมมือร่วมใจที่ทำเพื่อสถาบันฯ
12 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น.
การสัมมนานักปั่นที่จะเดินทางไปปั่นจักรยาน
โครงการ “ร้อยใจ ปั่นไป 100 ปี กัลยาณีฯ”

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ค่ายอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน

คุณครูภัทรญาดา ไชยฤกษ์ นำทีมเยาวชน
จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 3 คน
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอบรมหลักสูตร
ผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 7 ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รางวัลชนะเลิศ 4 x 100 เมตร

ขอแสดงความยินดีกับทีมกรีฑาโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
รุ่นอนุชนชายในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


อบรมสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ศูนย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์  0973544882  0973548992 097544991
โทรสาร 0-7534-1078 , 0-7534-5111

ที่อยู่   660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

อีเมล : kn@kanlayanee.ac.th

Powered by WordPress and ShopThemes