การประเมิน นิเทศ ติดตามผล ของสหวิทยาเขตกัลยาณี

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประเมิน นิเทศ ติดตามผล ของสหวิทยาเขตกัลยาณี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย M.2 Three ASEAN Nations Camp

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย M.2 Three ASEAN Nations Camp 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ SMGP   EP  MP

ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการครู

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.๖

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับห้องเรียน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการลูกนางฟ้าสง่างาม เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐

คลิกดูภาพกิจกรรม
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาทีมงาน

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรโดย น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง
ในการปฎิบัติงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ครูอัตราจ้างทั้งใน
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรมโครงการ
“ทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์รอบโดม”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

Powered by WordPress and ShopThemes