ประชุมคณะกรรมการรับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการรับการตรวจมาตรฐาน
การปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการค่ายวิชาการภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมโครงการ
ค่ายวิชาการภาษาไทย
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ 4 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ Coaching

คลิกดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

กัลยาณีฯ แชมป์ 16 ปี ใต้ตอนบน

กัลยาณีฯ แชมป์ 16 ปี ใต้ตอนบน
อ.สุธา หนูประสิทธิ์ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอล
ขอบคุณท่าน ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูทุก ๆ ท่าน
ที่ให้การสนับสนุนทีมบาสเกตบอลหญิง

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธี
ถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาส

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คลิกดูภาพกิจกรรม อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ร่วมกับโรงเรียนไตรภูมิวิทยา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี)

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครอง อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจราจรบนท้องถนน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจราจรบนท้องถนน
ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โดยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 41
กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

Powered by WordPress and ShopThemes