กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นระดับประเทศ

ผู้อำนวยการ ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ให้เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้สถานศึกษาวิชาทหาร
ได้คะแนนประเมินเป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ”
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

นางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางบุญงาม ไชยรักษ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ที่ได้โล่เกียรติยศประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : มิติใหม่
ของการศึกษาแห่งอนาคต” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (Cluster ๑) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

คลิกดูภาพกิจกรรม
การประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตที่ ๑ (Cluster ๑)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์

ชนะเลิศหนังตะลุงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

คลิกดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดี
กับหนังคุณากร นครศรีฯ (นายคุณากร ประมุข
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี – กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๕

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี – กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๕ ของชาวนางฟ้า
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามหญ้าเทียมเกียรตินคร

ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๖ และร่วมพบปะสังสรรค์กับคณะศิษย์เก่ากัลยาณีฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม
ผอ.ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่า
อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม »

ต้อนรับคุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ
คุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาศึกษาและศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อเป็นพลเมืองโลก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปี 2562 โดยวิธีการคัดเลือก อ่านรายละเอียด

Powered by WordPress and ShopThemes