ทดสอบระบบการสอบวัดความรู้ออนไลน์ วันที่ 27 มกราคม 2565

 

เริ่มทดสอบระบบเวลา 17.00 น.

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 26 มกราคม 2565

 
 
 
ประกาศโครงการสอบวัดความรู้ ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
 
Program : ครูสมพร วัชรกาฬ Graphics : ครูธเนศ หาญใจ