กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween)

โครงการ English Program โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
คลิกดูภาพกิจกรรม