จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “Young Muslim 24 Hours (วัยรุ่นมุสลิม ๒๔ ชั่วโมง)”

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “Young Muslim 24 Hours (วัยรุ่นมุสลิม ๒๔ ชั่วโมง)” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม