นักประดิษฐ์นวัตกรรมเสื้อช่วยพยุงผู้ป่วยติดเตียง

นักประดิษฐ์นวัตกรรมเสื้อช่วยพยุงผู้ป่วยติดเตียง
นางสาวกัญชลิตา​ ทวีกาญจน์ (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นางสาวชุติมา​ จิตเขม้น (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)
นายสรวิชญ์​ ฐานะกาญจน์ นักเรียนชั้น ม.๕๐๗
นายอัครพล​ จันทร์คง (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ)​
คุณครูภัทรญาดา​ ไชยฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้านำเสนอใน
เวทีระดับชาติ​ ณ​ สวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คลิกดูภาพกิจกรรม