ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนและป้ายชื่อเครือข่ายพัฒนาศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนและป้ายชื่อเครือข่ายพัฒนาศึกษา

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรีย.pdf (54 downloads)