กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมคือ
๑. มอบกระติกน้ำพกพาตราสัญลักษณ์นางฟ้า ให้บุคลากรทุกท่านผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาหรือหัวหน้างาน
๒. ตัดเสื้อสูทตราสัญลักษณ์นางฟ้าให้คณะครูอาจารย์ทุกท่าน สำหรับลูกจ้างตัดเสื้อบาติกตราสัญลักษณ์นางฟ้าให้ทุกท่าน
๓.จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์โดยกราบมนัสการพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี (ท่านเจ้าคุณไมตรี) เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
๔. จัดกิจกรรมมอบของขวัญจากคณะครูอาจารย์ให้กับลูก ๆ นักเรียน ครูอาจารย์ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมภายในห้องและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
๕. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของคณะครู เพื่อสร้างความรักความสามัคคี กีฬาแชร์บอล ครูผู้หญิง / กีฬาฟุตบอล ครูผู้ชาย
๖. จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โบฮีเมียน (การฉลองสังสรรค์ของชาวชนเผ่า) ร่วมรับประทานอาหาร /แสดงกิจกรรมบนเวที จากตัวแทนครู/ตัวแทนนักศึกษาฝึกสอน / ผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน และจับฉลากของขวัญจากโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณ เช่น สร้อยคอทองคำ/ตู้เย็น/ทีวี/ไมโครเวฟ/เตารีด/เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ อีกมากมาย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร/คณะครูอาจารย์/บุคลากร/ลูกจ้าง/แม่ค้าและทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือความร่วมใจทำกิจกรรมด้วยความรักความสามัคคีอย่างดียิ่งในองค์กร
คลิกดูภาพกิจกรรม