พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม